D-KULLEN

Stolta Ebbas D-kull

Tik:  SE JV-14 Stolta Ebbas Oleana Ottilia

Hane:  SE uCH FI uCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee


Valpar (2+2) föddes den 1 november 2016.


SE JV-14 Stolta Ebbas Oleana Ottilia

SE JV-14 Stolta Ebbas Oleana Ottilia är efter vår egen tik NORD uCH SE uCH FI uCH DK uCH NO uCH NO V-11 Falkenberg's Tjalfe Tinka och Rönnbergagårdens Sivert. Sivert är en hane med ett mycket milt, lugnt och stabilt temperament. Han, liksom Tinka, är vänligt sinnad och social.


Sivert är den enda avkomman i direkt nedstigande led efter en ursprungslinje i rasen som härstammar från Twinflowers kennel. Ägaren och uppfödaren Elsbeth Wahlstedt på Twinflowers kennel var en av de som arbetade hårt för sin älskade lantras som kallades "Skrabbehong", "Råttehong" eller "Skånsk Terrier" och är en av de vi har att tacka för att den 1987 blev en ras under Svenska och Danska kennelklubbarna under namnet Dansk-svensk gårdshund, vilken från 2008 vid World Dog Show i Stockholm blev en intermittent ras under FCI.


Ottilia är en av endast 13 avkommor efter Sivert, och Stolta Ebbas kennel har 3 av dessa genetiskt värdefulla och unika avkommor i vår avel, vilka är bevandesgenetiskt värdefulla för lantrasen Dansk-svensk gårdshund.


Ottilias farfar är VWW-08 NORD FI SE DK NO uCH NO V-02 KBH V-02 NORD V-05 VDH CH Europasieger 2009 Bundessieger 2008 Bundessieger 2009 Haritzas Elvis. Elvis var den allra första veteranvärldsvinnaren i rasen då han vann i stor konkurrens på världsutställningen WDS2008 i Stockholm.


Ottilia är av championkvalité och har vunnit Svensk Junior Vinnare 2014 för domare Svend Lövenkjaer, Danmark.  På European Dog Show 2015 i Oslo, Norge, vann hon Open class med Excellent för domare Dan Ericsson, Sverige. Ottilia har liksom sina föräldrar ett vänligt och milt sinnelag. Hon är höftledsröntgad och avläst med HD B.SE UCH FI UCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee


SE uCH FI uCH Stolta Ebbas Cernunnos Af Mac Cee (Ceasar) är vår avelshane av egen uppfödning efter vår stamtik Rippåsens Stolta Ebba. Ceasar är Svensk och Finsk Champion (utställning), och har 1 Danskt reservCERT.


Hela C-kullen gjorde valpmentaltest enligt Lars Fälts beteendeanalyter utbildad vid HundCampus när de var 7 veckor. Det följdes upp med att Ceasar har gjort Mentalbeskrivning Hund (MH) vid Karlsborgs Brukshundklubb (se diagram nedan) vilket visar att han är en självsäker, mycket lekfull och nyfiken individ men utan stress och han är skottfast. Han är en utpräglad råttehund med en stark instinkt att jaga sork och möss.


Denna kombination med Ottilia är Ceasars sista kull i Sverige. Han har i sina tidigare kullar visat att han är en stark nedärvare till sina avkommor av god rastyp när det gäller  såväl exteriör, som hälsa och mentalitet. Hans avkommor har blivit såväl bra familjehundar men också visat framtassarna i utställningsringen eller i olika tävlingsformer.


Ceasar är höftledsröntgad och avläst med HD A.


Inavelskoefficient för kombinationen är 0,0 %.

MH  protokoll SE20339/2008
Fiktiv stamtavla Ottilia och Ceasars kull

                                                                                                                                                                                                              

© All rights reserved  www.stoltaebbas.se